ANEXO IX
PROTOCOLO RECEPCIÓN DE OBRAS ZONA DE SERVICIO - 3,5 GHz
  


Línea WGS84 Sector (Cell Id) Valor RMS Lat Gra Lat Min Lat Seg Lon Gra Lon Min Lon Seg

 


Línea WGS84 Sector (Cell Id) Nivel de Señal Lat Gra Lat Min Lat Seg Lon Gra Lon Min Lon Seg

 Línea Cell Id Vel.NAC DL Vel.NAC UL LAT (ms) Vel.INT DL Vel.INT UL LAT (ms) WGS84 Lat Gra Lat Min Lat Seg Lon Gra Lon Min Lon Seg Tipo

Condiciones

* Mediciones outdoor son medidas a 1,5 m del suelo en el exterior.

** Se recalculará.